Ishodi učenja

Ishodi učenja studijskog programa ekonomije:
Znanje:
Studenti će biti u mogućnosti da:

 • Identificiraju ulogu ponude i potražnje u ekonomiji i analiziraju potrebne uvjete za funkcioniranje tržišne ekonomije;
 • Diskutuju o prednostima tržišnog sistema i uloge cijena na tržištu;
 • Demonstriraju znanje o ekonomskoj ulozi vlade, fiskalne i monetarne politike centralne banke, bankarskim rezervama i parcijalnoj strukturi tržišta;
 • Prepoznaju političke odluke i procijene vjerovatnoću koja će poboljšati ekonomski rast i efikasnost.

Vještine (primjena znanja):

 • Dokažu svoju sposobnost primjene ekonomske teorije na poslovne probleme i efikasno obrazlože svoje analize;
 • Pokažu svoju sposobnost definisanja i analiziranja ekonomskih problema koristeći algebarske i statističke metode;
 •  Primijene kvantitativne metode kao što su statistika ili ekonometrija te računarski softver (Eviews, Stata, SPSS) u rješavanju problema;
 • Identifikuju, klasifikuju i opišu karakteristike i ekonomiju različitih modela kroz upotrebu analitičkih metoda i modelarnih tehnika.

Profesionalno:

 • Identifikuju faktore za rješavanje problema koja su relevantna za ekološke, socijalne i političke razlike;
 • Posjeduju kognitivne i praktične vještine kako bi pronašli rješenja za probleme koristeći osnovne metode, alate i inpute u oblasti ekonomije;
 • Nadgledaju i kontrolišu rutinske poslove u oblasti ekonomije, preuzmu ograničenu odgovornost za evaluaciju i poboljšanje radnih i studijskih aktivnosti;
 • Upravljaju kompleksnim tehničkim ili profesionalnim aktivnostima ili projektima u oblasti ekonomije.

Lično:

 • Prepoznaju potrebu za cjeloživotnim učenjem;
 • Posjeduju efektivno pismeno i usmeno samoizražavanje na engleskom jeziku;
 • Posjeduju komunikacijske vještine i vještine u vezi društvenih pitanja.