Master studij - Ekonomija

Na ovom master studiju, nudimo tehnički i iscrpan pristup neophodan za profesionalne ekonomiste. Težimo tome da unaprijedimo istraživanje podržavajući studente da razviju vlastite istraživačke projekte. Cilj nam je proširiti znanja o ekonomskoj teoriji te njihovu primjenu kroz intenzivni jednogodišnji program usredotočen na mikroekonomskim i makroekonomskim teorijama te ekonometriji.

S obzirom da je ovo istraživački intenzivan program, očekujemo da studenti imaju završen dodiplomski studij iz ekonomije ili bliskih nauka te određeno poznavanje kvantitativnih metoda. Program je dizajniran tako da studentima omogući savremeno istraživanje u ekonomiji i ekonometriji uz veliku fleksibilnost i izborne predmete koji mogu biti prilagođeni potrebama istraživanja. Program teži tome da studente pripremi za doktorske studije.

Po završetku drugog ciklusa studija, student ostvaruje zvanje: Magistar ekonomije. Nastavni plan je dostupan ovdje.

Uslovi za upis na drugi ciklus studija

Pored osnovnih uslova određenih zakonom, pravo na upis na drugi ciklus studija imaju svi kandidati koji su završili prvi ciklus tj. oni koji su ostvarili 240 ECTS i oni koji su završili dodiplomski studij po predbolonjskom sistemu.

Da bi stekli uslove za prijem, potrebno je da studenti dokažu napredno poznavanje engleskog jezika posjedovanjem jednog od međunarodno priznatih certifikata ili polaganjem testa poznavanja engleskog jezika na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Također, od studenata se može zahtijevati da urade dodatni test ili intervju koji će pokazati njihove naučne kapacitete potrebne za nastavak školovanja na drugom ciklusu studija.

Rangiranje kandidata za upis na drugi ciklus studija vrši se po sljedećim kriterijima:

  1. završen dodiplomski studij iz ekonomije ili bliskih polja (min. 240 ECTS);
  2. prosjek ocjena sa dodiplomskog studija (minimum 2.5/4 ili 7/10);
  3. rezultati ostvareni tokom intervjua ili testa;
  4. iskustvo u industriji (poželjno);
  5. ostali kriteriji utvrđeni u oglasu.

 

APPLY ONLINE