PORUKA DOBRODOŠLICE PROGRAM KOORDINATORA

Dragi studenti,

Vaša odluka da nastavite edukaciju na studijskom programu ekonomije je sigurno jedna od najvažnijih odluka u vašem životu. Sada, pošto ste donijeli odluku da se pridružite našoj akademskoj instituciji, volio bih vam čestitati na hrabrosti da donesete ispravnu odluku i ispravan izbor. Imajte na umu da će vam ova odluka omogućiti da steknete znanje koje će vas pripremiti za bolje shvatanje širokih makroekonomskih i mikroekonomskih sila koje utiču na poslovnu strategiju i javnu politiku. Također, veliki izbor predmeta koji se nude na studijskom programu ekonomije omogućit će vam da steknete novo kvalitetno obrazovanje i nove vještine u profesionalnom okruženju značajnim za vaš posao i vašu karijeru.

Obrazovanje i konekcije koje steknete na studijskom programu ekonomije na IUS-u stvorit će vam nove mogućnosti, koje mogu vam otvoriti vrata i ubrzati put ka željenoj karijeri. Naš jedinstveni pristup obrazovanju prevazilazi učionicu i omogućava nam da budemo drugačiji od konkurencije zbog toga što se brinemo da naši studenti budu veoma zadovoljni sa svim aspektima svoga obrazovanja. Svaki dio vašeg iskustva na programu ekonomije dizajniran je da vam pruži sve što je potrebno u vašem budućem profesionalnom području, uključujući program prakse koja vam može pomoći u istraživanju oblasti koja vas zanima. Mi radimo u direktnom partnerstvu sa liderima u privatnom sektoru kao što su komercijalne banke, fondovi za upravljanje investicijama, privatne kompanije i agencije, gdje naši studenti provedu jedan semestar radeći praksu tokom ljeta. Pored toga, diploma iz ekonomskih nauka sa sobom nosi široku lepezu vještina koje će diplomanti koristiti u svom budućem zaposlenju. Diploma također znači da studenti posjeduju odgovarajuće alate za analizu savremenih ekonomskih pitanja i problema ekonomskih politika.

Mi nudimo visoko kvalitetnu nastavu i posvećeno, inovativno i efektivno akademsko osoblje. Skoro sva naša predavanja drže permanentni uposlenici, koji su završili doktorate na priznatim međunarodnim univerzitetima. Jaka istraživačka kultura postoji na Odsijeku ekonomije na IUS-u, koja omogućava nastavnicima da postanu još bolji eksperti i prate trenutne teme iz oblasti ekonomije.

Siguran sam da ćete, kao budući dio našeg inovativnog programa, steći jedinstveno znanje i iskustvo koji su potrebni kako biste bili nezavisan igrač u poslovnom svijetu koji se brzo i stalno mijenja.

Dobrodošli!